Välkommen till vår hemsida och på våra samlingar!


Vi är en evangelisk, baptistisk samling människor. Vår önskan är att på sikt plantera en församling i Skellefteå, med stöd av Relational Mission med vilka vi har goda kontakter och delar värderingar. Vi har också kopplingar till TGC Norden.


Vi vill ha Jesus och Bibeln i centrum på våra träffar och i våra liv.
Guds allsmäktighet, helighet och godhet, Jesu gudomlighet, offerdöd och uppståndelse, och den helige Andes verksamhet i de kristnas liv, är grundbultar i vår tro.